download

سامانه ۱۳۷

ww

صدور مجوزهای ساخت و ساز شهری

download

خدمات آتش نشانی

نقاشی-هوای-پاک-4

پاکیزه نگاهداشتن شهر

images

دریافت عوارض شهری

آخرین اخبار شهرداری

واژه کوهبنان از واژه کوهبانان می‌آید. چون بلندترین نقطه مرزی کرمان، کوهبنان است، در زمان قدیم افرادی از طرف حاکمان مأمور می‌شدند در بالای کوه مستقر شده و دیده‌بانی انجام دهند. آن گروه را کوهبانان می‌نامیدند و محلی که آن‌ها در آن به کوهبانی می‌پرداختند را کوهبنان نام‌گذاری کردند.واژه کوهبنان در کتب مختلف به صورت گوناگون آمده‌است از جمله: کوبنان، کوبونان، کهبنان، کبینان و کهنبان. برخی دیگر بنان را به معنای پسته کوهی دانسته و معنی کوهبنان را کوه پسته می‌دانند که این احتمال موّجه است زیرا در گویش محلی این منطقه واژه بنه به معنی پسته کوهی است. دلیل دیگر به وجود کوهبانان بر اطراف شهر است که کوهبنان نام‌گذاری شده و یا وجود گیاه بنه روی کوه‌های آن است که به کوه بنه معروف بوده که بعدها به کوهبنان تغییر پیدا می‌کند. که دور تا دور شهر کوه پوشش داده است.