پایانه مسافربری

تعریف سازمان پایانه های شهرداری :

تعریف سازمان عبارت است از حفظ ، نگهداری و اداره امور پایانه ها، تجهیز و توسعه آنها با استفاده از ابزار و روشهای پیشرفته و متناسب با افزایش رشد جمعیت و در صورت لزوم احداث پایانه ها و غرفه های جدید در مبادی ورودی و متناسب شهر در چهار چوب لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری  و …… مصوب اسفند ماه ۱۳۷۲  آیین نامه ها اجرایی مربوطه.

اهداف سازمان

۱- بهره برداری از پایانه های موجود .

۲- برنامه ریزی برای مسافربری و کیفیت عرضه خدمات شرکتها .

۳- تجهیز و توسعه پایانه ها با استفاده از روش های پیشرفته و متناسب با رشد جمعیت.

۴-احداث و ساخت پایانه های جدید بر اساس نیازمندی های مدیریت شهری.

۵- ایجاد غرفه های خدماتی در پایانه ها در چهارچوب لایحه قانونی احداث پایانه ها.

۶-واگذاری استیجاری غرفه ها به صورت نمایندگی به شرکتهای مسافربری، بنابرآئین نامه خاص تشکیل این شرکته

اهم وظایف

۱- جمع آوری آمار و اطلاعات، طراحی، برنامه ریزی و توسعه پایانه ها.
۲- جذب نیروهای متعهد و متخصص و اقدام لازم در زمینه ارتقاء سطح دانش و اطلاعات پرسنل.
۳- ایجاد ارتباط با مراکز علمی، فنی و دانشگاهی داخل و خارج از کشور.
۴- ایجاد ارتباط با ترمینال های داخل و خارج از کشور بمنظور تبادل اطلاعات.
۵- احداث غرف خدماتی و بهداشتی مجهزو تامین نیازهای مراجعان، مسافران و شرکت های  مسافربری .

۶- واگذاری غرف خدماتی و بهداشتی احداث شده به بهره برداران، برابرآئین نامه معاملاتی و آئین نامه موضوع تبصره ذیل ماده ۲ قانون احداث ترمینال های مسافربری ، بمنظور تامین منابع مالی سازمان

 

روند برنامه ریزی در سازمان

 

سازمان پایانه‌ها در پیروی از لایحه تصویبی در شورای محترم اسلامی شهرتهران، خود را ملزم به بهره‌مندی از آخرین روش‌های 

برنامه‌ریزی شهری، دانسته و همه ابعاد ذی‌ مدخل اعم از کالبدی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و سه عامل زمان، هزینه و کیفیت

 را همواره کنترل می‌نماید.

بخش نظارت در حلقه‌های مختلف برنامه تا زمان اجرا، حین اجرا و پس از بهره‌برداری  نیز در سیاست نوین سازمان مکانی ویژه دارد. 

 در ذیل روند برنامه‌ریزی و دوره توسعه سیستم‌ها درسازمان پایانه‌ها وپارک ‌سوارهای شهرداری تهران به صورت اجمالی تبیین می‌شود

 

پایانه ها و ترمینالهای مسافربری
۱- نظارت مستمر و مستقیم بر فروش بلیط

۲- نظارت بر نرخ بلیط مندرج در صورت وضعیت مسافر و تطبیق آن با نرخهای مصوب

۳- جلوگیری از حمل کالای قاچاق با اتوبوس باهمکاری نیروی انتظامی

۴- جلوگیری از دلالی و دستفروشی در پایانه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *