شهردار کوهبنان در نشست صمیمی با نماینده شهرستان های زرند و کوهبنان:  در حوزه شهرداری تلاش داریم با برنامه ریزی پروژه هایی در زمینه سیما و منظر شهری و  ایجاد مکان های تفریحی ،ورزشی ،فرهنگی و اشتعال زایی جذابیت های شهر که موثر بر مهاجرت می باشد را افزایش دهیم.
شهردار کوهبنان در نشست صمیمی با نماینده شهرستان های زرند و کوهبنان:

 در حوزه شهرداری تلاش داریم با برنامه ریزی پروژه هایی در زمینه سیما و منظر شهری و  ایجاد مکان های تفریحی ،ورزشی ،فرهنگی و اشتعال زایی جذابیت های شهر که موثر بر مهاجرت می باشد را افزایش دهیم.
⚡ششمین نشست نماینده شهرستان های زرند و کوهبنان با اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار کوهبنان در سالن کنفرانس شهرداری برگزار و برای رفع پاره ای از مشکلات موجود تصمیم گیری شد
🔶دکتر احمد محمدی شهردار کوهبنان در نشست صمیمی با عفت شریعتی نماینده شهرستان های زرند و کوهبنان  بیان داشت: از حمایت ویژه خانم شریعتی نماینده محترم بسیار سپاسگزار هستیم که به صورت چراغ خاموش و بدون حاشیه مسائل را رصد و پیگیری می کنند و  در زمینه احیای ۱۳۵ تن سهمیه قیر از دست رفته(معادل یک و نیم میلیارد تومان ) شهرداری و شورای شهر را بسیار حمایت و همکاری صمیمی  داشتند.
🔶ایشان افزود:متاسفانه در شهر کوهبنان طبق یک هارمونی و استراتژی پیوسته و مدیریت درست، مسائل و مشکلات آسیب شناسی و مطرح نمی شود که این خود سبب عدم انعکاس درست به مقامات مربوط و نهایتا عدم پیگیری میگردد.
🔶شهردار کوهبنان ادامه داد: در زمینه مشکلات شهرکوهبنان همه باید خودشان را مسئول بدانند و تلاش کنند که به سهم خود قسمتی از مشکلات را پیگیری و رفع نمایند.
🔶ایشان افزود: از ابتدای فعالیت در شهرداری با بسیاری از مسائل از جمله  مدیریت اداری و داخلی،  بدهی های بالا به اشخاص و سازمان ها، آسیب دیدگی برخی تجهیرات و ماشین آلات ، عدم مدیریت صحیح پیمانکار پروژه های عمرانی ،تعطیلی کارخانه آسفالت و .. روبه رو بودیم که سعی کردیم موارد را بررسی و رفع نماییم.
🔶احمد محمدی ضمن اشاره به مشکل مهاجرت و جمعیت پایین شهر کوهبنان  اظهار داشت : به نوبه ی خود در حوزه شهرداری تلاش داریم با برنامه ریزی پروژه هایی در زمینه سیما و منظر شهری و  ایجاد مکان های تفریحی ،ورزشی ،فرهنگی و اشتعال زایی جذابیت های شهر که موثر بر مهاجرت می باشد را افزایش دهیم.
🔶احمد محمدی ضمن اشاره به بودجه یکصد و چهل و پنج میلیاردریالی شهرداری با افزایش ۶۸ درصد نسبت به سال جاری بیان داشت: در بودجه سال آینده پروژه های عمرانی و فرهنگی خوبی در زمینه توسعه شهر کوهبنان تعریف کرده ایم که امیدواریم با محقق شدن بودجه و حمایت نماینده محترم در زمینه تخصیص اعتبارات ویژه به شهرداری، بتوانیم گامی موثر در زمینه ساختن شهری آباد و زیبا برداریم.
📝روابط عمومی شهرداری کوهبنان