اخبار

شهردار کوهبنان در نشست صمیمی با نماینده شهرستان های زرند و کوهبنان:  در حوزه شهرداری تلاش داریم با برنامه ریزی پروژه هایی در زمینه سیما و منظر شهری و  ایجاد مکان های تفریحی ،ورزشی ،فرهنگی و اشتعال زایی جذابیت های شهر که موثر بر مهاجرت می باشد را افزایش دهیم.

ادامه مطلب »