تعاریف و واژگان (لغات )

تعاریف و واژگان (لغات (

شروع به ایجاد ساختمان و اخذ شناسنامه (پروانه) ساختمانی و دریافت گواهی صحت اجرا و گواهی پایان کار مستلزم سروکار داشتن با ادارات ، شرکتها و افراد گوناگونی چون گروههای طراحی و نظارت ، شرکتهای خدمات فنی و مهندسی ، شورای گزینش و نظارت بر عملکرد کارگزاران (دفاتر خدمات مهندسی) و شهرداری منطقه و … می باشد .

طی مراحل اخذ شناسنامه (پروانه) ساختمانی و سایر گواهی های مورد نیاز ، متقاضی با واژگان (لغات) گوناگون فنی ، حقوقی ، کمیسیون های مختلف و سازمانهای گوناگون برخورد خواهد نمود که آگاهی از معانی دقیق آن می توانند جهت تصمیم‌گیری مناسب تر و جلوگیری از سردرگمی مفید باشد . در این قسمت مهمترین واژگان همراه با تعریف کوتاهی از آن ارائه شده است :

تعاریف
واحد مسکونی :

ساختمانهایی که جهت سکونت افراد و یا خانواده احداث و شامل اتاق ، آشپزخانه و سرویسهای لازم باشد .

واحد تجاری و خدماتی :

ساختمانهایی که به منظور استقرار فعالیتهای کسب ، پیشه و تجارت و یا ارائه خدمات احداث شوند (در آنها واحدهای صنفی تحت پوشش قانون نظام صنفی و یا واحدهای تابع قانون تجارت فعالیت نمایند) .

تبصره :

کلیه موسساتی که با اصول بازرگانی اداره می شوند و مشمول پرداخت مالیات هستند شامل این بند می باشد .

واحد صنعتی :
ساختمانهایی که به منظور استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی و کارگاه های تولیدی دارای موافقت اصولی از مراجع ذیربط مانند وزارت صنایع– وزارت جهاد کشاورزی احداث می‌شوند .
واحد اداری :

واحدهای اداری که در امر خدمات رسانی فعالیت نمایند عبارت است از کلیه ساختمانهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی ، بدیهی است سایر ساختمانهایی که از شمول بندهای ۱ ، ۲ و ۳ خارج باشند مشمول تعاریف واحد اداری می شوند .

اماکن مذهبی :

اماکن مذهبی شامل مساجد ، تکایا ، حسینیه ها ، کلیسا و اماکن اقلیت های دینی شامل ساختمانهایی است که صرفاً جهت انجام مراسم دینی و مذهبی مورد استفاده قرار می گیرند .

۱- احداث ساختمان مساجد ، امام زاده ها ، تکایا ، حسینیه ها و کلیساها به انضمام کتابخانه و یا موزه در محوطه آنها بعد از رعایت ضوابط شهرسازی و تائید شدن نقشه ها و صدور پروانه ساختمانی عوارض ندارند و لیکن چنانچه قسمتهایی از اماکن مذکور بعنوان تجاری و خدماتی و … در نظر گرفته شده و پروانه ساختمانی دریافت نمایند به شرح ضوابط این تعرفه مشمول عوارض مربوطه خواهند بود

۲- احداث ساختمانهای مسکونی توسط صندوقهای خیریه و عام المنفعه با شخصیت های مجاز حقوقی – حقوق خصوصی – در جهت حمایت از مستمندان و اقشار آسیب پذیر به شرط اینکه مالکیت ساختمانهای مذکور به شخصیت حقوقی تعلق داشته باشد عوارض ندارد

مجتمع مسکونی :

مجتمع مسکونی به محلی اطلاق می شود که احداث اعیانیهای آن در چارچوب ضوابط و مقررات طرح های جامع و تفصیلی بوده و فضای باز، خدمات عمومی و سرانه های مورد نیاز برابر بند ۶ مصوبه مورخ ۱۴/۱۲/۷۱ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در آن تامین شده باشد .

تبصره :

در احداثیهای غیرمجتمع برای کلیه ساخت و سازهای مسکونی که در عمق ۲۵ متری بر جبهه اول احداث بناء نمایند مبنای محاسبه عوارض پروانه ساختمانی ۱۰۰% ارزش منطقه ای می باشد و در صورتی که این احداثیها در پشت جبهه اول باشند در راستای تشویق شهروندان درصد اعمال ضرایب جهت محاسبه عوارض پروانه ساختمانی ۸۰ % ارزش منطقه ای گرانترین بر خواهد بود .

قطعه زمین

قطعه زمین عبارت است از زمینی با حدود مشخص که دارای سند مالکیت باشد و حداقل به معبر راه داشته باشد .

ساختمان

هر بنایی که نیاز یا نیازهای انسان را تامین نماید ساختمان گفته می شود . (با کاربریهای مختلف)

سطح ناخالص طبقات

سطح ناخالص طبقات عبارت است از جمع کل مساحت طبقات ساختمان با احتساب دیوارهای خارجی

سطح خالص طبقات

سطح خالص طبقات عبارت است از سطح ناخالص طبقات ساختمان منهای تمام سطوح مشترک و مشاعات و دیوارها

ضریب سطح (تراکم)

عبارت است از نسبت مجموع سطح ناخالص طبقات ساختمان به سطح کل قطعه زمین .

عرصه

قطعه زمینی که دارای محدوده و مساحت مشخص باشد ، عرصه گویند .

اعیانی

عبارت است از بنای ساخته شده در هر قطعه زمین (با هر نوع مصالح ساختمانی) .

بالکن

هرگاه ارتفاع سقفی به میزانی باشد که بتوان آن را به وسیله سقف دیگری به دو قسمت قابل استفاده تقسیم نمود فضای به وجود آمده بالکن نامیده می شود .
پیش آمدگی

حداکثر جلو آمدگی یک زیربنای پیوسته از انتهای ملک را پیش آمدگی ساختمان می گویند .

پیلوت

به طبقه ای اطلاق می شود که بین ستونها هیچگونه تقسیمات دیگری در فضای آن صورت نگرفته و ارتفاع آن ۴۰/۲ متر می باشد .

پارکینگ

طبقه ای از بناست که جزء ستونهای اصلی عنصری دیگری در آن ساخته نشده باشد ، در آن اتومبیل پارک می‌شود وارتفاع مفید آن ۴۰/۲متر می‌باشد که در قسمت اعیانی ملک در همکف یا زیرزمین احداث می‌شود .

تعمیرات اساسی

هر نوع جابجایی دیوارها و یا تعویض سقف که از نظر ایمنی ساختمان ضروری باشد و منجر به تغییرات اساسی در ساختمان گردد ، تعمیرات اساسی نامیده می شود و اخذ مجوز تعمیرات ساختمانی الزامی است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *