امامزاده سلیمان شاه کوهبنان

نسب شریف امامزاده سید سلیمان کوهبنان با ۱۲ واسطه به امام جعفر صادق (ص) منتهی می شود که از قرار ذیل است : سید سلیمان بن مرتضی بن محمد صدر الدین بن الحسین بن علی بن محمد ابی جعفر البغیض بن جعفر ابی محمد البغیض بن الحسن ابی محمد البغیض بن محمد الحبیب ابی عبدالله بن جعفر الاکبر السلامی الشاعر ابی محمد بن محمد ابی حسن بن اسماعیل الاعرج ابی علی بن الامام جعفر صادق(ص) .وی سیدی جلیل القدر ، شریف و از بزرگان سادت کرمان بو د و در منطقه کوهبنان اقامت داشت . اکثر اجداد و بنی اعمام او پس از استقرار دولت فاطمی در مصر به مغرب و مصر مهاجرت کردند و شمار اندکی از آنان در کرمان ، کرمانشاه و دینور سکنی گزیدند که من جمله آنان همین امامزاده سید سلیمان است . علامه نسابه سید احمد کیا گیلانی از اعلام قرن دهم هجری ، نخستین کسی است که از نام و نسب شریف این امامزاده سخن به میان آورده و می نویسد : نسب شریف سادات که بنان کرمان ـ کوهبنان به او منتهی می شود و سپس نام فرزند او محسن که تداوم نسل سید سلیمان از اوست را بیان می دارد . علامه نساب ضامن بن شدقم متوفای بعد از سال ۱۰۹۰ ه .ق نسب شریف امامزاده سید سلیمان را در کتاب خود زینت داده ، منتهی فاصله او تا امام صادق(ص) را ۱۹ واسطه دانسته و نسب شریف او را بیان می دارد . بهر حال آنچه ثابت و معلوم است امامزاده سید سلیمان از سادات حسینی و از نسل امام جعفر صادق(ص) می باشد که بنا به قول سید احمد کیا گیلانی باید در اواخر قرن ششم هجری وفات یافته باشد و طبق قول سید ضامن بن شدقم وفات او در ابتدای قرن نهم هجری اتفاق افتاده است ، که قول اخیر بعید به نظر می رسد و نظریه سید احمد کیا گیلانی اصح است .

سراج الانساب : ۸۹ ، تحفه الازهار ۳:۸۰-۸۲ ، الشجره المبارکه :۱۱۵-۱۱۶، الفخری :۲۵ : المجدی: ۱۰۰-۱۰۱ : عمده مطالب :۴۶

عکس۰۱۲1عکس۰۲۹۲  عکس۰۱۱۸ عکس۰۱۳۱ - Copy

عکس۰۱۲۴ - Copyعکس۰۱۳۴ - Copy

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *