۲۷اردیبهشت ماه روز ارتباطات وروابط عمومی

۲۷ اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد.

این روز بهانه‌ای است تا در سطح کشور به موضوع ارتباطات و روابط عمومی توجهی مضاعف مبذول شود، لذا بدینوسیله روز ارتباطات و روابط عمومی  را بر همه پیشکسوتان و تمامی اساتید وهمکارانی که در این عرصه فعالیت می نمایند تبریک عرض می نماییم.

واحد فرهنگی واجتماعی شهرداری کوهبنان.

روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات مبارک باد