۱۵ اردیبهشت روز جهانی ماما گرامی باد.

مامایی حس باشکوه ترین لحظه هاست
دیدن زیباترین اشکها
و دلنشین ترین لبخندهاست
مامایی
لمس ثانیه های با شکوه یک تولد است
در آغوش گرفتن هدیه پاک خداوند است
مامایی چیزی نیست به جز عشق

۱۵ اردیبهشت روز جهانی ماما گرامی باد.

واحد فرهنگی واجتماعی شهرداری کوهبنان،