💢 مرحله دوم نهضت آسفالت

 

🔻 خیابان هلال احمر

 

🔹 کوچه شماره ۱

 

 

✨ کل متراژ آسفالت شده: ۵۰۰ مترمربع

 

✨ با پرداخت سهم خودیاری مردم✨

 

📝 روابط عمومی شهرداری کوهبنان