💢 مرحله دوم نهضت آسفالت

 

🔻 آسفالت ورودی ساختمان ۱۱۵

 

 

✨ کل متراژ آسفالت شده: ۱۲۰ مترمربع

 

📝 روابط عمومی ششهرداری کوهبنان