💢 مرحله دوم نهضت آسفالت

 

🔻 خیابان فردوسی

 

 

✨ کل متراژ آسفالت شده: ۳۰۰ متر مربع

 

📝 روابط عمومی شهرداری کوهبنان