💢 مرحله دوم نهضت آسفالت_بافت فرسوده

 

🔻 بن بست جنب خانه فرهنگ

 

 

✨ کل متراژ آسفالت شده: ۳۸۰ مترمربع

 

📝 روابط عمومی شهرداری کوهبنان