شیخ داود:

💢 مرحله دوم نهضت آسفالت_بافت فرسوده

 

🔻 خیابان چهارباغ

 

 

✨ کل متراژ آسفالت شده: ۸۰۰ متر مربع

📝 روابط عمومی شهرداری کوهبنان