💢 مرحله دوم نهضت آسفالت_بافت فرسوده

 

🔻بولوار برهان الدین

 

🔹کوچه شهید خالداری

 

✨ با پرداخت سهم خودیاری مردم✨

 

✳️لینک کانال شهر و شهروند در ایتا👇

 

https://eitaa.com/joinchat/417857767C85dfe69874

 

📝 روابط عمومی شهرداری کوهبنان