💥بازدید میدانی شهردار کوهبنان از روند خدمت رسانی به مناطق آبگرفتگی شهر در زمان بارندگی

 

 

⚡به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و روابط عمومی شهرداری کوهبنان صبح امروزشهردارکوهبنان به همراه معاون فنی وشهرسازی از معابر دچار آبگرفتگی در بارندگی اخیر بازدیدنمود.

 

احمد محمدی شهردار کوهبنان با حضور میدانی در سطح شهر ، بر روند رفع آبگرفتگی معابر شهر کوهبنان و خدمت رسانی به شهروندان نظارت کرد.

 

شایان ذکراست، از زمان شروع بارش با دستور شهردار کوهبنان پرسنل ستادی و اکیپ های عملیاتی شهرداری کوهبنان به حالت آماده باش درآمدند و تاکنون مشغول فعالیت هستند.

 

 

📝روابط عمومی شهرداری کوهبنان