⚡شهردار کوهبنان در بازدیدی از روند آسفالت معابر در نقاط مختلف شهر داشت بر لزوم تسریع در اجرای این امر تاکید کرد و گفت: خوشبختانه در حال حاضر به همت همکاران خدوم ما در مجموعه ی شهرداری پروژه های مختلفی در سطح شهر در دست اقدام است که موضوع آسفالت به عنوان یکی از اولویتها با سرعت خوبی ادامه دارد و ما امیدواریم با همکاری و همیاری مردم به نتایج مطلوب تر و سریع تری در این زمینه دست پیدا کنیم.

 

🔰دکتر احمد محمدی شهردار کوهبنان گفت:آسفالت معابر همچنان بدون وقفه و در محلات مختلف ادامه دارد .

 

🔰شهردار کوهبنان طی بازدیدی از روند آسفالت معابر در نقاط مختلف شهر داشت بر لزوم تسریع در اجرای این امر تاکید کرد و گفت: خوشبختانه در حال حاضر به همت همکاران ما در مجموعه ی شهرداری کوهبنان پروژه های مختلفی در سطح شهر در دست اقدام است که موضوع آسفالت به عنوان یکی از اولویتها با سرعت خوبی ادامه دارد و ما امیدواریم در صورت همکاری و همیاری اهالی به نتایج مطلوب تر و سریع تری در این زمینه دست پیدا کنیم.

 

🔰دکتر محمدی با اشاره به روند رو به رشد آسفالت در شهر کوهبنان اظهار داشت: با توجه به همکاری خوب مردم و حمایت اعضامحترم شورای اسلامی شهر کوهبنان که با شهرداری کوهبنان داشته اند، تا کنون معابر بسیار زیادی در نقاط مختلف شهر آسفالت شده و این امر بدون وقفه همچنان ادامه دارد؛ کما اینکه در حال حاضر نیز عملیات آسفالت در محله انصار شهر کوهبنان با جدیت در دست اقدام است و با عنایت به اینکه این امر حجم قابل توجه ای از معابر سطح شهر را دربر می گیرد، امیدواریم رضایت نسبی شهروندان را در پی داشته باشد.

 

🔰شایان ذکر است در حال حاضر کوچه های چهارباغ ۵و۶

بین الحرمین ۴و۶و۸

تعدادی از کوچه های محله دهمیر

کوچه های فرودسی ۱و۳

کوچه شهید قاسم‌خانی

کوچه شهید فهمیده ۸

به تازگی عملیات آسفالت آن به اتمام رسیده است،و عملیات آسفالت از میدان ثارالله تا انتهای کوچه شهید سید حسن روح الامینی در حال انجام می باشد.

 

📝روابط عمومی شهرداری کوهبنان