💥۱۹اردیبهشت روز ملی اسنادملی ومیراث مکتوب💥

اسناد ملی هر کشور به منزله گنجینه ای گرانبها است که به پلی ارتباطی بین گذشته و آینده ان سرزمین میماند و می بایست از ان محافظت به عمل آید.

۱۹ اردیبهشت:
روز اسناد ملی و میراث مکتوب رابه همه ی دست اندرکاران ان درکشور تبریک عرض می کنم و برای انها دراین راستا توفیق روز افزون از خداوند منان خواستارم.

واحد فرهنگی و اجتماعی شهرداری کوهبنان.