گزارش تصویری جشن روز کار و کارگر.

گزارش تصویری از مراسم جشن بزرگ کارگری با حضور دکتر احمد محمدی شهردار کوهبنان ونماینده محترم مردم شهرستان های کوهبنان و زرند در مجلس شورای اسلامی و با اجرا هنرمندان استانی روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کوهبنان.