گزارش تصویری از بازدیدهای دکتر احمد محمدی شهردار کوهبنان از روند عملیات اجرایی فاز اول بهسازی و زیباسازی بوستان مقبره آخوند

گزارش تصویری از بازدیدهای دکتر احمد محمدی شهردار کوهبنان از روند عملیات اجرایی فاز اول بهسازی و زیباسازی بوستان مقبره آخوند