کارگاه یکروزه بازیگری ویژه هنرمندان و هنرجویان تئاتر

به منظور کشف، رشد و شکوفایی استعدادهای هنری و افزایش سطح آگاهی هنرمندان کوهبنان

📣 کارگاه یکروزه بازیگری📣

🎭ویژه هنرمندان و هنرجویان تئاتر🎭

⚡زمان ۱۴ دی ماه ساعت ۱۴

⚡مکان:سالن کنفرانس شهرداری

📝کاری از واحد فرهنگی اجتماعی شهرداری کوهبنان