پیام تبریک و تقدیر و تشکر اعضای شورای اسلامی شهر کوهبنان به مناسبت روز شهردار
⬅️جناب دکتر محمدی
*شهردار شریف شهر کوهبنان*

خدمات و توفیقات شما در توسعه همه جانبه شهر کوهبنان درکمتر از این یک سال ملموس است که با هماهنگی و همکاریهای مستمر همکاران در داخل  شهرداری و ایجاد رابطه صحیح و اصولی با نهادها و ارگانهای دولتی و تلاش ،تفکر ، تدبیر و مدیریت بی بدیل حضرتعالی ، که قابل تحسین همگان را بهمراه داشته است ، با درایت و کار آمدی شما شهردرحال دگرگون شدن است

*⬅️ شهروندان شهر کوهبنان افق های وسیعتری را به نظاره نشسته اند و در آرزوی فرداهای بهتر گام برمیدارند .اگر چه با این همه خدمت هرروز ،  روز شماست  *روز #شهردار# را به شما  تبریک عرض نموده  و از تلاش های بی وقفه وخالصانه شما تقدیر و تشکر می نمائیم*

و بر خود لازم میدانیم بعنوان مجموعه شورای اسلامی شهر کوهبنان از زحمات و تلاشهای ارزنده و بی شائبه  شبانه روزی جنابعالی در راستای توسعه و عمران شهری ، همفکری با اعضای شورای اسلامی شهر ، جلب رضایت مردم  صمیمانه تشکر و قدردانی بعمل می آید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*🇮🇷 اعضای شورای اسلامی شهرکوهبنان*