نورپردازی المان های ورودی شهر

 

💢نورپردازی المان اسب ها در ورودی شهر به منظور ارتقای کیفیت بصری ورودی شهر

 

✨ دکتر احمد محمدی شهردار کوهبنان:

 

🔸 شهرداری کوهبنان با هدف ایجاد تحول در مبلمان شهری، زیباسازی شهر وایجاد انگیزه نشاط، اقدام به نورپردازی المان اسب های ورودی شهر کرده است و در مراحل پایانی است .

 

🔹نورپردازی المان اسب ها علاوه بر ارتقای کیفیت بصری، باعث تنوع و تداعی  بیشتری در ورودی شهر می شود.

 

🔸 نورپردازی قسمتی از درختان سطح شهر و آثار تاریخی هم به زودی و مرحله به مرحله آغاز خواهد شد و این نور پردازی ها عیدی مجموعه شهرداری و شورای شهر به شهروندان ،گردشگران و مسافران نوروزی است .

 

 

✳️لینک کانال شهر و شهروند در ایتا👇

 

https://eitaa.com/joinchat/417857767C85dfe69874

 

 

📝 روابط عمومی شهرداری کوهبنان