فاز اول نهضت آسفالت

💢مرحله اول نهضت آسفالت با ۲۰ هزار متر مربع و اعتبار نزدیک ۳ میلیارد تومان

 

💥نام خیابان/بلوار 💥 متراژ

 

 

🔻خیابان هلال احمر ۱۱۹۷ متر مربع

 

🔻بلوار برهان الدین ۲۸۸۵ متر مربع

 

🔻خیابان دادگستری ۲۰۶۵ متر مربع

 

🔻بلوار حائری ۱۳۵۴ متر مربع

 

🔻بلوار شهدای انتظامی ۲۱۲۵ متر مربع

 

🔻خیابان‌جنب‌باغ شهرداری ۱۸۴۵ متر مربع

 

🔻میدان‌طالقانی ۲۳۵۰ متر مربع

 

🔻بلوارصدوقی ۳۶۹۵ متر مربع

 

🔻گذرمارکوپولو ۲۵۹۸ متر مربع

 

🔻محوطه شهرداری ۸۴۱ متر مربع

 

 

📝 روابط عمومی شهرداری و شورای شهر