عملیات زیر سازی محله سید حسینی

💥تداوم عملیات زیر سازی معابر در فاز سوم نهضت آسفالت

 

🔰به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و روابط عمومی شهرداری کوهبنان،آماده سازی معابر خاکی در محله سید حسینی و قسمتی از کوچه پاسدارن در دستور کار قرار گرفت و امروز انجام شد.

 

📝روابط عمومی شهرداری کوهبنان