شهردار کوهبنان در جلسه انجمن کتابخانه عمومی شهرستان کوهبنان: کتاب به انسان علم ، آگاهی، معرفت و بصیرت می بخشد
 ⚡جلسه انجمن کتابخانه عمومی شهرستان کوهبنان در راستای اجرای طرح کتابخانه گردی در محل کتابخانه عمومی با حضور اعضای انجمن برگزار شد.
🔶دکتر احمد محمدی شهردار کوهبنان ضمن اشاره به اهمیت کتاب بیان داشت:ما پیرو پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد (ص) هستیم که بزرگ ترین معجزه آن حضرت، کتاب مقدس بود و رسالتش با خواندن شروع شد.
🔶ایشان ضمن قرائت آیات ابتدایی سوره علق افزود: در آیات آغازین این سوره تاکید بر قلم، خواندن و کرامت می شود که این مهم ،رسالت ما پیروان پیامبر را سنگین می کند وباید توجه ویژه و بیشتری به مبحث کتاب و کتابخوانی داشته باشیم.
🔶احمد محمدی اظهار داشت : کتابخانه محل مقدسی برای اشاعه فرهنگ کتابخوانی است و باعث افتخار است که رهبر فقید انقلاب اسلامی تاکید زیادی به مبحث قلم و کتاب داشتند و در این زمینه فرمودند: امیدواریم بشر به رشدی برسد که مسلسل ها را به قلم تبدیل کند.
🔶شهردار کوهبنان افزود: کتاب به انسان علم ، آگاهی، معرفت و بصیرت می بخشد ؛اگر امروزه شاهد قتل و جنگ و جنایت در کشورهایی از جهان هستیم به دلیل دوری از کتاب و قلم است.
🔶ایشان در خاتمه گفت: بااجرای برنامه های فرهنگی و مسابقات کتابخوانی و پرداخت بروز نیم درصد سهم عوارض کتابخانه ها تلاش داریم  گامی موثر در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی برداریم.
📝روابط عمومی شهرداری کوهبنان