شهردار کوهبنان خبر داد:در راستای استقبال از بهار ،رنگ آمیزی جداول سطح شهر باهدف زیباسازی فضای شهری در حال انجام است
🔶احمد محمدی شهردار کوهبنان با تاکید بر لزوم حفظ سیما و منظر شهری بیان داشت :باتوجه به عوامل فیزیکی و محیطی و از بین رفتن رنگ جداول، اجرای عملیات شست و شو ،پاکسازی و  رنگ آمیزی جداول در راستای استقبال از بهار در سطح شهر کوهبنان آغاز شده است.
🔶وی افزود: رفع آلودگی های بصری علاوه بر ایجاد زیبایی موجب تامین آرامش روحی و روانی شهروندان می شود بنابراین با در نظر گرفتن نیاز شهروندان به شادابی وایجاد تنوع در سطح شهر ،اقدام به زیبا سازی و رنگ آمیزی جداول در معابر اصلی و فرعی شده است که امیدواریم موجبات رضایتمندی شهروندان حاصل شود.
📝روابط عمومی شهرداری کوهبنان