شهردار کوهبنان خبر داد:اجرای عملیات بازسازی،تعمیر و تجهیز ساختمان شورای اسلامی شهر

💥شهردار کوهبنان خبر داد:اجرای عملیات بازسازی،تعمیر و تجهیز ساختمان شورای اسلامی شهر

 

🔶دکتر احمد محمدی در بازدید ازساختمان شورای شهر کوهبنان بیان داشت:

شورا یک نهاد مردمی و مستقل است که جهت تعامل بیشتر با مردم و برگزاری جلسات مختلف به یک مکان مناسب نیاز مبرم دارد که در این راستا عملیات، تعمیر و تجهیز ساختمان شورای اسلامی شهر کوهبنان از دوماه قبل در دستور کار شهرداری قرار گرفت.

🔶ایشان افزود: عملیات بازسازی، تعمیر و تجهیز ساختمان شورای شهر از محل اعتبارات داخلی شهرداری از دو ماه قبل آغاز و بزودی به اتمام خواهد رسید.

 

📝روابط عمومی شهرداری کوهبنان