شهردار کوهبنان : بودجه پیشنهادی یکصد و چهل و پنج میلیاردریالی شهرداری کوهبنان با ۶۸درصد افزایش، پس از ارسال در موعد مقرر به تصویب شورای شهر رسید.
🔶احمد محمدی شهردار کوهبنان در گفت و گو با روابط عمومی در زمینه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ بیان داشت: از ابتدای فعالیت در حوزه ی شهرداری به دنبال شناخت نقاط قوت و ضعف سازمان بودیم و تلاش داشتیم با شناسایی فرصت ها و تهدیدها بودجه ای برای سال آینده تعریف کنیم که اثربخشی و کارایی بالایی برای شهر داشته و پاسخگوی دغدغه ی  شهروندان باشد.
🔶وی افزود: به همت پرسنل خدوم شهرداری و تمهیداتی که عوامل اجرایی داشتند خوشبختانه بودجه ۱۴۰۰  محقق شده و کلیه فعالیت ها و برنامه های شهرداری بر اساس بودجه مصوب به ثمر نشسته است.
🔶احمد محمدی بیان داشت:
بودجه پیشنهادی یکصد و چهل و پنج میلیاردریالی شهرداری با ۶۸درصد افزایش ، پس از تهیه و تنظیم توسط واحد مالی در موعد مقرر به شورای اسلامی شهر  ارسال و به تصویب رسید.
🔶ایشان با بیان اینکه در بودجه ۱۴۰۱  به همه بخش ها توجه شده است است، اظهار داشت : در بودجه سال آینده به بخش های  زیرساخت های شهری، پرداخت دیون گذشته،رفاهی پرسنل،اتمام پروژه های نیمه تمام، فضاسازی شهری، تقویت برنامه های فرهنگی ورزشی ، ارتقاء و گسترش سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری اداری برای خدمات بهتر به شهروندان  نگاه ویژه شده است‌.
🔶وی افزود: طبق ضوابط بخشنامه بودجه ۶۰ درصد از بودجه پیشنهادی به بخش های جاری و ۴۰ درصد برای بخش عمرانی در نظر گرفته شده است یعنی از مبلغ بودجه پیشنهادی ۸۷ میلیارد ریال به هزینه های جاری و ۵۸ میلیارد ریال به هزینه های عمرانی اختصاص داده شده است.
🔶شهردار کوهبنان بیان داشت: امیدواریم با حمایت ویژه اعضای محترم شورای اسلامی شهر و  با ارائه برنامه های مناسب و اتکا به دانش و تخصص نیروهای خدوم شهرداری بتوانیم در راستای تحقق بودجه سال آینده کوشا باشیم.
🔶احمد محمدی در خاتمه گفت: نقش مشارکت های مردمی در ساختن شهری آباد و توسعه یافته بسیار مهم و اثرگذار می باشد و امیدواریم مردم فهیم کوهبنان مثل همیشه در کنار مجموعه شورا و شهرداری باشند تا ان شاالله شاهد اتفاقات خوب در سال آینده در سطح شهر باشیم.
📝روابط عمومی شهرداری کوهبنان