شهرداری کوهبنان به مناسبت هفته درختکاری برگزار می کند
 ایران سبز   ایران قوی

 همه باهم ، جهاد برای حفظ و احیای        منابع طبیعی
   *شهرداری کوهبنان برگزار می کند*
      “به مناسبت هفته درختکاری “
☘️جشنواره درخت دوستی بنشانیم☘️
زمان: یکشتبه ۱۵ اسفندماه ساعت ۱۰ صبح
مکان: بوستان مقبره آخوند
🌴پویش هر نهال یک امید🌴
اهدای نهال میوه به نوزادان کوهبنانی متولد ۱۵ تا ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۰
( دریافت نهال با ارائه مدارک مربوطه به واحد فضای سبز شهرداری)
☘️طرح محله سبز☘️
اجرای طرح در محله چهارباغ خیابان شهید مظفری
دوشنبه ۱۸ اسفندماه ساعت ۱۰ صبح
📝واحد فرهنگی اجتماعی شهرداری کوهبنان