دیدار روسای اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و کتابخانه عمومی با دکتر احمد محمدی شهردار کوهبنان

💥دیدار روسای اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و کتابخانه عمومی شهرستان کوهبنان با دکتر احمد محمدی شهردار

⚡در این جلسه در زمینه فعالیت های فرهنگی هنری و ترسیم نقشه راه فرهنگی سال جدید هم اندیشی و تبادل نظر شد.

🔶تشکیل کمیته فرهنگی اجتماعی، پیگیری در زمینه مطرح شدن کوهبنان به عنوان پایتخت کتاب و شهر کتابخوان ، همکاری در زمینه برگزاری همایش اردیبهشت غزل از جمله مصوبات این جلسه بود.

 

📝روابط عمومی شهرداری کوهبنان