دکتر احمد محمدی شهردار کوهبنان: پیگیر جذب اعتبارات لازم در راستای تقویت مباحث مختلف آموزشی ،تجهیزات و تدارکات حوزه آتش نشانی هستیم
⚡دکتر احمد محمدی شهرداری کوهبنان با حضور در جمع آتش نشانان شهرهای کوهبنان و کیانشهر در اولین دوره آموزشی رفتارشناسی حریق،  اهمیت آموزش و کسب مهارت در حوزه آتش نشانی و ایمنی را بسیار مهم دانست.
🔶احمد محمدی ضمن اشاره به آیه ۳۲ سوره مائده بیان داشت:در تعالیم اسلامی آمده است که نجات جان یک انسان معادل نجات جان کل جامعه بشری است و رسالت  آتش نشانان فداکار مصداق بارز این آیه شریفه است.
🔶ایشان ضمن اشاره به اهمیت و سختی کار آتش نشانان بیان داشت: در زمان حادثه آتش نشان با هدف نجات جان انسان به قلب حادثه می رود و این در حالی است که دیگران از حادثه فرار می کنند.
🔶شهردار کوهبنان آموزش و پیشگیری از حوادث را مهم دانست و افزود:آموزش نیروها و کارکنان می تواند نقش بسزایی در بهبود عملکرد سازمان داشته باشد.
🔶وی ضمن اشاره به رسالت مهم آتش نشانان بیان داشت: حیات سازمان  آتش نشانی تا حدود زیادی بستگی به مهارت و آگاهی کارکنان در زمینه های تخصصی حوزه آتشنشانی و ایمنی دارد و هرچقدر این مهارتها به هنگام و بهینه باشد ، عملکرد آن سازمان در پیشگیری و مقابله با حوادث و سوانح مناسب تر خواهد بود.
🔶احمد محمدی بیان داشت: با توجه به اهمیت کار آتش نشانان و نقش مهم آنان  پیگیر جذب اعتبارات لازم در راستای تقویت مباحث مختلف آموزشی ،تجهیزات و تدارکات حوزه آتش نشانی هستیم.
🔶احمد محمدی تاکید کرد: نیروهای آتش نشان ضمن توجه به امر یادگیری و  آموزش، باید آمادگی جسمانی و روحی خود را بالا ببرند و جهت دستیابی به این مهم ،برنامه ریزی  داشته و به دنبال یادگیری مستمر باشند.
🔶ایشان یادآور شد: از یک ماه اخیر پیگیر برگزاری دوره آموزشی باهدف افزایش سطح آگاهی و مهارت آتش نشانان بودیم که با همکاری دفتر امورشهری و شوراهای استانداری و سازمان همیاری شهرداری های استان کرمان امروز این مهم محقق شد.
📝روابط عمومی شهرداری کوهبنان