دکتر احمد محمدی شهردار کوهبنان خبر داد:واحد فرهنگی اجتماعی شهرداری کوهبنان راه اندازی شد.
🔻دکتر احمد محمدی شهردار کوهبنان در جمع هنرمندان و هنردوستان حاضر در کارگاه آموزشی بازیگری بیان داشت:اثر هنری تاثیرات بسیار فوق العاده ای بر جامعه دارد .هر کلام و پیامی که از زاویه کار هنری ارائه شود خروجی و تاثیر آن صدبرابر می شود.
🔶شهردار کوهبنان ادامه داد: تصمیم و برنامه ما در حوزه فرهنگی و اجتماعی انجام یک کار اساسی ، بنیادین ،پایه دار و مستمر است تا شهر کوهبنان که با یک نگاه به گذشته با دارا بودن مفاخر ،عرفا و دانشمندان بزرگ، بام فرهنگی دیار کریمان آوازه گرفته؛ با نگاه به آینده نیز با دارا بودن جوانان با استعداد ، درخشش تیم های فرهنگی و هنری به معنای واقعی بام فرهنگی نه تنها استان بلکه کشور گردد.
🔶احمد محمدی بیان داشت:یکی از رسالت های مهم شهرداری فعالیت های فرهنگی و اجتماعی می باشد که در عرصه ارتقای فرهنگ شهروندی زیربنای توسعه شهری است.
🔶ایشان افزود: در این برهه از زمان این ضرورت احساس می شود که شهرداری از یک نهاد صرفا خدمتگزار به یک نهاد اجتماعی تبدیل شود و در کنار وظایفی که دارد به وظایف دیگر در حوزه های فرهنگی و اجتماعی نیز بپردازد و به همین دلیل از یک هفته اخیر  واحد فرهنگی اجتماعی شهرداری را راه اندازی کردیم تا به این حوزه  به صورت گسترده و بر اساس نیاز و ضرورت موجود بررسی و تصمیم گیری شود.
🔶دکتر احمد محمدی شهردار کوهبنان خاتمه داد: این نوید را به مردم فرهنگ دوست کوهبنان میدهیم که ان شاالله در ماه ها و سال های آتی شاهد اقدامات و فعالیت های بسیار خوب و تاثیر گذار در حوزه فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی و مذهبی از جمله راه اندازی سایت بزرگ فرهنگی اجتماعی و ورزشی ، کارگاه های آموزشی ،همایش ها، جشن ها وجشنواره ها و …  در شهر خواهیم بود که این امر قطعا بر مبحث اقتصاد و توسعه فرهنگی و گردشگری کوهبنان نیز اثرگذار خواهد بود.
📝روابط عمومی شهرداری کوهبنان