خرید دوربین نقشه برداری

 

💢 خرید دوربین نقشه برداری برای حوزه فنی و شهرسازی شهرداری کوهبنان با اعتبار نزدیک صد میلیون تومان

 

✨ مهندس افضلی معاون فنی و شهرسازی شهرداری کوهبنان:

 

🔹 دوربین نقشه برداری یکی از ملزومات ضروری حوزه فنی و شهرسازی شهرداری بوده است که اخیرا با اعتبار نزدیک صد میلیون تومان خریداری شده است .

 

🔸 خدمات نقشه برداری برای شهروندان فواید زیادی خواهد داشت ،با استفاده از خدمات نقشه برداری از اشتباهات ساخت سازه جلوگیری می شود .

 

✳️لینک کانال شهر و شهروند در ایتا👇

 

https://eitaa.com/joinchat/417857767C85dfe69874

 

✳️سایت شهرداری کوهبنان:

https://kouhbanani.ir

 

📝 روابط عمومی شهرداری کوهبنان