شرح وظایف خدمات شهری

۱- رسیدگی و مراقبت مستمر در امر نظارت معابر و جمع آوری لجن ، زباله ، نخاله و لایروبی و نگهداری و پاکسازی آنها و مسیلهای واقع در محدوده منطقه و اجرای برنامه های زیباسازی در چارچوب طرح های مصوب

۲- جلوگیری از کار اماکن مزاحم و بر خلاف بهداشت برابر مصوبات کمسیون تشخیص مزاحمت

۳- حفظ و نگهداری فضای سبز موجود در منطقه شامل میادین ، رفوژها ، پارکهای محلی ، و اشجار با معابر

۴- شرکت در عملیات امداد و نجات سونح و اطفاء حریق با توجه به تقسیم کار از طرف ما فوق

 ۵- استفاده از وسایل و تجهیزات استحفاظی و ایمنی فردی در محل حادثه و حریق

 ۶- مدیریت و نظارت بر حمل و نقل عمومی درون شهری بر  اساس دستور العمل های صادره

۷- پیش بینیهای لازم به منظور تامین نیازمندیهای آتی شهر از لحاظ تعداد مینی بوس و تاکسی با استفاده از کلیه امکانات

۸- انجام سایر وظائف محموله طبق دستور مافوق