حضور شهردار کوهبنان در نشست تخصصی شهرداران در مشهد

💢 حضور دکتر محمدی شهردار کوهبنان در نشست تخصصی شهرداران در مشهد

🔸 توضیحات مختصری از بیان دکتر محمدی از این نشست :

یکی از چالش های کنونی مدیریت شهری

موضوع زباله با همه ابعاد بهداشتی اقتصادی و…

ومشکلات عدیده در ارتباط با مراحل مختلف

جمع آوری

حمل

دفن

بازیافت و…

می باشد

از آنجا که شهرداری مشهد در مورد باز یافت

در کشور پیشتاز می باشد

با همکاران شهرداری های استان کرمان

توفیق داشتیم تا در زمینه های مختلف بازیافت

کارخانه تولید کاغذ

تولید گرانول از لاستیک

نیروگاه بیوگازسوز

زباله های الکترونیک

کارخانه کود آلی کمپوست

ورمی کمپوست

و…

بازدیدی داشته باشیم

واز تجربیات خوب همکاران شهرداری مشهد

استفاده وافی ببریم.

از آنجا که شهرداری ها عمدتا مالک و مدیر کشتارگاهها

هستند از فرصت استفاده کرده و در این همایش شرکت نموده ومشکلاتمان در این مورد را بررسی کردیم .

۲۴ بهمن ۱۴۰۱

احمد محمدی