حضور شهردار در دبستان دخترانه شهید محمدحسنی

⚡تذکر به جای شهروندان کمک شایانی به مجموعه شهرداری و پیشرفت شهر

 

 

💥به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و روابط عمومی شهرداری کوهبنان دکتر احمد محمدی شهردار کوهبنان،در جمع دانش آموزان دخترانه شهید محمدحسنی در ابتدای سخنان خود با شکر نمودن ایزد منان بابت نزول رحمت الهی وظیفه اصلی شهرداری را ایجاد مکان های تفریحی و سرگرمی و فازهای سبز عنوان کرد و بیان داشت؛نگهداری و حفظ آنها باید بر عهده شهروندان باشد.

 

🔰شهردار کوهبنان افزود شما دانش آموزان می توانید با تذکر دادن به افرادی که با پخش کردن زباله در سطح شهر یا تخریب فضای سبز با شکستن یک شاخه درخت به شهر و مجموعه شهرداری کمک نمایید.

در پایان مراسم شهردار کوهبنان با مطرح نمون یک سوال و پاسخ صحیح یکی از دانش آموزان از وی با اهدا یک جایزه تقدیر نمود.

 

📝روابط عمومی شهرداری کوهبنان