جلسه هم اندیشی در خصوص بزرگداشت روز کارگر

💥جلسه هماهنگی و هم اندیشی در زمینه برگزاری جشن روز کارگر با حضور اعضای کمیسیون فرهنگی شورا، دکتر احمد محمدی شهردار و رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان کوهبنان

✨در این جلسه در مورد زمان و نحوه برگزاری جشنی باشکوه در راستای شادی و نشاط مردم کوهبنان و تجلیل از کارگران خدوم هم اندیشی و تبادل نظر شد.

📝واحد فرهنگی اجتماعی شهرداری کوهبنان