جلسه تصویب طرح جامع شهر کوهبنان

💥جلسه تصویب طرح جامع شهر کوهبنان با حضور سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان و معاون فنی شهرسازی شهرداری در اداره کل راه و شهرسازی از طریق ویدئو کنفرانس با تهران برگزار شد.

 

❇️به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و روابط عمومی شهرداری کوهبنان صبح امروز کمیته انطباق شورای عالی معماری وشهرسازی کشور بصورت ویدئو کنفرانس در خصوص بررسی طرح جامع جدید کوهبنان با حضور مدیرکل دبیرخانه شورای معماری وشهرسازی کشور و معاونت شهرسازی اداره کل راه وشهرسازی استان کرمان و سرپرست اداره راه وشهرسازی،معاون فنی و شهرسازی شهرداری و نماینده فرمانداری کوهبنان در محل اداره کل تشکیل و پس از بحث وتبادل نظر کلیات طرح مذکور با اضافه نمودن روستای افزاد به محدوده قانونی و حذف بیست هکتار الحاقی جدید تایید گردید،که پس از اصلاح موارد توسط مشاور محترم طرح جامع به شهرستان ابلاغ می گردد.

 

 

📝روابط عمومی شهرداری کوهبنان