جلسه ای با محوریت زباله و بازیافت با حضور معاون عمرانی فرمانداری، دکتر احمد محمدی شهردار و دهیاران شهرستان کوهبنان در محل سالن کنفرانس فرمانداری برگزار شد .

💥جلسه ای با محوریت زباله و بازیافت با حضور معاون عمرانی فرمانداری، دکتر احمد محمدی شهردار و دهیاران شهرستان کوهبنان در محل سالن کنفرانس فرمانداری برگزار شد .

🔶احمد محمدی شهردار کوهبنان ضمن اشاره به اهمیت پرداختن به مبحث زباله بیان داشت:مبحث بسیار مهم زباله و پسماند همیشه یکی از دغدغه های مهم شهرنشینی و انسانی و چالش بزرگ در تمامی ابعاد در مقابل شهرداری ها بوده است.

🔶ایشان با اشاره به لزوم تدابیر ویژه در زمینه کاهش تولید زباله افزود: بسیار جای نگرانی است که سرانه تولید زباله در کشور ما بسیار بالا است که می طلبد کارشناسان مربوطه و متولیان فرهنگی اجتماعی در این زمینه آسیب شناسی و راهکارهای مناسب ارائه دهند.

🔶شهردار کوهبنان ضمن اشاره به وظیفه خطیر شهروندان در مبحث زباله و پسماند اظهار داشت:مبحث دیگری که در مورد زباله های شهری مطرح است مسئولیت پذیری شهروندان در زمینه انتقال درست و به موقع زباله جهت جمع آوری می باشد که متاسفانه عدم انتقال اصولی ،برخی مواقع صحنه های نامناسبی از پراکنده شدن زباله را در شهر ایجاد می کند.

🔶احمد محمدی ضمن اشاره به امکانات کم شهرداری در راستای تخلیه زباله در محل لندفیل و ایجاد لندفیل جدید افزود: متاسفانه وضعیت مالی بسیار ضعیف شهرداری سبب شده که تجهیز ماشین آلات و احداث لندفیل جدید از توان مالی شهرداری خارج باشدو نتواند اقدامات مفید و موثری در این زمینه انجام داد.

🔶ایشان با بیان اینکه در زمان حال ما امانتدار محیط زیست هستیم یادآور شد: حفظ محیط زیست دغدغه اساسی ما در حوزه شهرداری می باشد چرا که محیط زیست یک امانت الهی در اختیار نسل کنونی است که باید به نحو احسن، سالم و بهداشتی به نسل های بعد تحویل دهیم.

🔶وی گفت :متاسفانه درآمدهای داخلی شهرداری از محل خدمات شهری، پروانه ساختمانی ،صدور جواز کسب و… تنهامعادل ۵ درصد درآمد های کسب شده از کانال های دیگر است که با این حجم درآمد اندک نمی توان هزینه ایجاد یک لندفیل جدید را پوشش داد.

🔶شهردار کوهبنان در خاتمه گفت: امیدواریم بتوانیم مبحث ایجاد لندفیل جدید را با همکاری معاون محترم فرمانداری و دهیاران گرامی از طریق تمرکز بودجه ها و جذب اعتبارات ساماندهی کنیم.

 

📝روابط عمومی شهرداری کوهبنان