تعریض کوچه۱۷ بلوار آزادی

💢تعریض کوچه ۱۷ بولوار آزادی کنار مدرسه رسالت

 

✨ دکتر احمد محمدی شهردار کوهبنان:

 

🔹هدف از تملک و تعریض ملک واقع در کوچه ۱۷ بولوار آزادی توسعه و بهبود شبکه معابر شهری است و با بازگشایی این مسیر مشکل رفت وآمد شهروندان وتردد وسایل نقلیه مرتفع گردید.

 

🔸 نزدیک ۱۰۰ متر از قسمتی از یک باغ در کوچه ۱۷ آزادی تحت تملک شهرداری درآمد و کوچه مذکور بعد از چندین سال تعریض گردید .

 

🔹تعامل و همراهی شهروندان فهیم کوهبنانی به ویژه در زمینه آزادسازی‌ها و بازگشایی گره های ترافیکی ،عامل مهمی برای تسریع در پروژه های شهری محسوب می‌گردد.

 

✳️لینک کانال شهر و شهروند در ایتا👇

 

https://eitaa.com/joinchat/417857767C85dfe69874

 

 

📝 روابط عمومی شهرداری کوهبنان