تعریض خیابان پارک

 

✅ تعریض خیابان منتهی به بی بی عصمت نزدیک میدان امام صادق علیه السلام

 

با تخریب ملک با متراژ ۲۸۰ متر

با رایزنی شهردار و شورای شهر و همکاری مالک محترم آقای طهماسبی