برگزاری کارگاه آموزشی با رویکرد آموزش مهارت های زندگی وِیژه پرسنل شهرداری

کارگاه آموزشی بهداشت روان و مهارت های زندگی با موضوع مهارت روابط بین فردی در محل سالن کنفرانس شهرداری جهت کارکنان  با حضور  شهردار محترم آقای دکتر محمدی و کارشناس ارشد مشاوره خانم عرب از فرماندهی انتظامی،  برگزار گردید.

📝واحد فرهنگی اجتماعی شهرداری کوهبنان