بازگشت سومین واحد تولیدی تعطیل شده شهرستان به چرخه تولید به زودی

💢 به زودی

بازگشت سومین واحد تولیدی تعطیل شده به چرخه تولید

 

✨دکتراحمد محمدی:

 

🔹یکی از راه‌های حمایت از تولید داخلی و دستیابی به رشداقتصادی، تقویت واحدهای کوچک و متوسط تولیدی در سیستم شهرداری ها است؛بر همین اساس بر رفع موانع تولید سه واحد تولیدی اهتمام داشتیم وموفق به بازگشت سومین واحد تولیدی تعطیل شده به چرخه تولید درکمتر از یکسال شدیم.

 

🔸 با توجه به افزایش چندبرابری قیمت مصالح و تولید آسفالت؛تعطیلی واحدهای تولیدی به نفع شهرستان نیست و موجب هدر رفت بودجه و افزایش هزینه های شهرداری می شود،طبیعی است که وجود یک واحد تولیدی فعال از هر نظر بهتر از یک سوله غبار گرفته است.

 

🔹واحدهای تولیدی که به چرخه تولید بازگشتند:

 

🔻به زودی راه اندازی مجدد تاسیسات ماسه شویی که باعث کاهش هزینه و کسب درآمد می شود و نیازمردم هم به شن و ماسه با هزینه کمتر تامین می شود.

 

🔻راه اندازی مجدد کارگاه تولیدی قطعات بتنی که تاکنون ۳ هزار جدول،هزار لارده،ده هزار بلوک و ۲۰۰ زوک در این کارگاه تولید شده است.

 

🔻راه‌اندازی مجدد کارخانه آسفالت که تاکنون با تولید ۳هزار تن آسفالت باعث صرفه جویی ۲میلیارد تومانی در هزینه ها می شود.

 

📝روابط عمومی شهرداری