بازدید میدانی شهردار کوهبنان از روند عملیات جدول گذاری خیابان چهارباغ

💥گزارش تصویری از بازدید میدانی دکتر احمد محمدی شهردار کوهبنان از روند عملیات اجرایی پروژه جدول گذاری خیابان چهارباغ

 

📝روابط عمومی شهرداری کوهبنان