بازدید شهردار کوهبنان جناب دکتر محمدی از پروژهای در حال اقدام

💥دکتر احمد محمدی شهردار کوهبنان از روند اجرای عملیات لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر سطح شهر بازدید کرد و از زحمات کارگران در حال کار قدردانی کرد،

📝روابط عمومی شهرداری کوهبنان