بازدید دکتر احمد محمدی شهردار کوهبنان از روند آسفالت و لکه گیری آسفالت معابر وسطح شهر

💥گزارش تصویری از بازدید دکتر احمد محمدی شهردار کوهبنان از روند اجرای عملیات لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر سطح شهر

در ۲۵اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ دکتر احمد محمدی به همراه مهندسین دفتر فنی شهرداری از روند و پیشرفت اجرای عملیات لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر سطح شهر،بازدید کردن و از زحمات کارگران تقدیر کرد.

📝روابط عمومی شهرداری کوهبنان