اطلاعیه
به اطلاع شهروندان فهیم کوهبنان می رساند باتوجه به هدف ایجاد گروه “شهر و شهروند” در راستای پاسخگویی به انتقادات و پیشنهادات مردمی ، فردا مورخ ۲۲ دی ماه از ساعت ۱۹ الی ۲۱ ، گروه جهت دریافت پیام های مردمی باز و اعضای محترم شورای اسلامی شهر، شهردار محترم و کارشناسان واحدهای مختلف شهرداری پاسخگو خواهند بود.
🔻گروه های شهر و شهروند👇
📝روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کوهبنان