اطفا حریق به موقع پرسنل آتش نشانی

💥با حضور به موقع نیرو های آتش نشانی حریق منزل مسکونی مهار شد.

⚡به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و روابط عمومی شهرداری کوهبنان،حریق یک واحد مسکونی واقع در خیابان طالقانی در ساعت ۱۱:۵۳دقیقه به واحد آتش نشانی کوهبنان گزارش شد،که با حضور به موقع نیروهای آتش نشانی،آتش سوزی مهار و از وارد شدن خسارت به منزل و ساختمان های مجاور جلوگیری به عمل آمد‌

 

 

📝روابط عمومی شهرداری کوهبنان