آغازعملیات زیرسازی و بهسازی معابر شهرک مسکن مهر

💥شهردار کوهبنان خبر داد: آغاز عملیات زیر سازی و بهسازی معابر شهرک مسکن مهر و شهرک شهید سلیمانی در راستای شروع نهضت آسفالت

 

🔶احمد محمدی شهردار کوهبنان در حاشیه بازدید از اجرای عملیات زیرسازی معابر بیان داشت: از دوماه اخیر با همکاری بسیار خوب شورای اسلامی شهر رایزنی و پیگیری های فراوانی در راستای آسفالت معابر بافت فرسوده شهر کوهبنان انجام دادیم که خوشبختانه موفق شدیم اعتبار مربوط را جذب و اقدامات اولیه را شروع کنیم.

🔶وی افزود : عملیات روکش آسفالت معابر بافت فرسوده شامل چهار محله، معابر شهرک مسکن مهر و شهرک شهید سلیمانی در دستور کار می باشد و زیرسازی این معبرها از چند روز اخیر شروع شده است.

🔶شهردار کوهبنان ضمن اشاره به اهمیت مشارکت مردم در زمینه آسفالت معابر افزود: امیدوارم مردم شریف کوهبنان نهایت همکاری را با شهرداری در زمینه ادامه نهضت آسفالت داشته باشند تا ان شاالله با یک مشارکت عالی شاهد کوهبنانی آباد باشیم.

📝روابط عمومی شهرداری کوهبنان