آسفالت محله سید حسینی

💢 تداوم اجرای عملیات آسفالت کوچه های سطح شهر

 

💥 کوچه طالقانی ۱۶ و کوچه های خیابان دکتر روح الامینی

 

🔹پیش بینی می شود تا پایان طرح نهضت آسفالت با حجم لکه گیری انجام شده قریب ۱۰۰ هزار متر مربع آسفالت در سطح شهر کوهبنان انجام شود که با حجم آسفالت ۸ ساله گذشته برابری خواهد کرد .

 

 

 

💢 مرحله سوم نهضت آسفالت_بافت فرسوده

 

🔹 کوچه طالقانی ۱۶

 

✨ کل متراژ آسفالت شده: ۱۵۰۰ مترمربع

 

 

✨باپرداخت سهم خودیاری مردم✨

 

💥شهرداری کوهبنان اولویت خود را در سال۱۴۰۱ خدمات رسانی هرچه بهتر و پاسخگویی به مطالبات به حق چندساله شهروندان قرار داد از این رو در مسیر بازآفرینی بافت فرسوده و بهسازی آسفالت معابر حرکت کرد.

 

 

 

 

 

💢 مرحله سوم نهضت آسفالت_بافت فرسوده

 

🔹خیابان دکتر روح الامینی

🔻 کوچه شماره ۱

 

✨ کل متراژ آسفالت شد: ۲۴۰مترمربع

 

 

✨باپرداخت سهم خودیاری مردم✨

 

💥شهرداری کوهبنان اولویت خود را در سال۱۴۰۱ خدمات رسانی هرچه بهتر و پاسخگویی به مطالبات به حق چندساله شهروندان قرار داد از این رو در مسیر بازآفرینی بافت فرسوده و بهسازی آسفالت معابر حرکت کرد.

 

 

 

 

💢 مرحله سوم نهضت آسفالت_بافت فرسوده

 

🔹خیابان دکتر روح الامینی

🔻 کوچه شماره ۳

 

✨ کل متراژ آسفالت شده: ۴۰۰ مترمربع

 

 

✨باپرداخت سهم خودیاری مردم✨

 

💥شهرداری کوهبنان اولویت خود را در سال۱۴۰۱ خدمات رسانی هرچه بهتر و پاسخگویی به مطالبات به حق چندساله شهروندان قرار داد از این رو در مسیر بازآفرینی بافت فرسوده و بهسازی آسفالت معابر حرکت کرد.

 

✳️لینک کانال شهر و شهروند در ایتا👇

 

https://eitaa.com/joinchat/417857767C85dfe69874

 

📝 روابط عموم ی شهرداری کوهبنان